Tag: 19. September 2022

Chili con carne

Jidfereen deen aan Chili denkt, deem kennt firtischt den Chili con carne an de Kapp. Datt älst erhalent Chili con carne-Rezept stammt aus dem 18./19. Joerhonnert. Fir datt originalt Rezept, jëtt nët wie bei eis Gehacktes geholt, mais kleng gewürfelt Randfleesch. Bungen kommen o net ënnert den Chili mais jiän […]