Tag: 5. Mai 2024

Gyros – Schawarma – Döner Kebap

Hogt sen ech an der griechischer Këchen ënnerweech an bereeden een köstlichen Gyros zou. Eent Ässen datt dachs mat Döner Kebab oder Shawarma verglasch jëtt. Watt ass den Ënnerscheed zwëschen Döner Kebab, Gyros an Shawarma? Et sen alles Zoubereedungen déi op Grillfleesch baséiren an aus dem Orient, der Türkei oder […]