Tag: 1. April 2024

Poulet Ratatouille

Hogt hualen ech dech mat an weisen dir wie ech Poulet Ratatouille zoubereeden. Et ass eng kulinarisch Réis an Südfrankreich, an ass eng wonnerbar Kombinatioun aus zartem Pouletfleesch an deem aromatischen Eintopf Ratatouille. Ratatouille hat seng Wuurzelen an der provenzialischer Këchen am süden van Frankreich. Ursprünglich wor Ratatouille eent Baurenässen, […]