Tag: 10. Juni 2024

Pizza-Day

Ween hat die ronn, platt, lecker Saasch, déi sech Pizza nennt, erfond? Wann een den Archäologe gléiwen kann, woren et net Italiener. An o net “Original Wagner”. Die ischt Spuren van gebaaschenem Deeg op Steen sen an Griechenland fond jiän. Deemols woren datt na Etrusker. Sie sollen ëm 800 v. […]