Tag: 4. Juli 2024

Knuawlécksfleesch

Hogt hualen ech dech mat op eng kulinarisch Réis, déi dengt Herz an dein Moosch freien wärt. De Star vam Daag ass Hogt den Knuawléck, Ënnen, Tomaten an Fleesch. Dëst Ässen vereent d’Aromen van aromatischem Knuawléck, séissen Ënnen, fruuchtigen Tomaten an saaftigem Fleesch. Knuawlécksfleesch hat an villen Kulturen sein Platz […]