Tag: 10. März 2023

Spaghetti mit Geschnetzeltes

Schwéngsgeschnetzeltes an enger Kiisszooss

Geschnetzeltes, gewéinlich jëtt Geschnetzeltes aus Rand-, Schwéng-, Poulet-, oder Kaleffleesch gemaat. Datt an dënn Streifen geschniddend Fleesch jëtt an enger Pann oder Dëppen am Botter oder Ualeg aangebrooden. Dachs jiänn Ënnen an Kooschelen mat ënnergemëscht fir Geschmaasch an anner Texturen ze kreien. Zooss kann aus Rahm, Bréit oder/an Wéng bestoen […]