Tag: 2. Dezember 2023

Knuawlécksbotter-Reis

Hogt weisen ech dir eng Variant van Reis, Reis kann wirklich jätt langweiliges sen, zemools, wann een nëmmen een einfaschen Pack hëllt an deen am Salzwaasser mëll kooscht. Den Pilawreis deen ech op mengem Blog han as well mi aromatisch wie deen einfasch gekooschten. Genausu den türkischen Reis, deens du […]