Tag: 4. Mai 2024

Schoofskiis-Crème

Schoofskiiss – eent Produkt mat enger reicher Geschicht, déi bis an die griechisch Antik zeréckreecht, ass hogt an villen Këchen weltwégt ze fannen. No der Legend hat den Halefgott Aristaios de Mënschen gewissen wie een köstlichen Kiiss zoubereed. Schoofskiiss as bekannt fir säin kräftigen Geschmaasch an Geroosch. De Schoofskiiss ass […]