Tag: 20. Mai 2024

Poule au riz aus dem Schiäffchen

Poule au riz aus dem Schiäffchen, een van mengem One Pot-Menüer, deen sech fir den Alldaag eegent genausu wie fir eent Ässen mat Frënn. Poule au riz, een Menü, deen Eleganz an Gemütlichkeet vereent. Hogt ass et eent beléiften Familjenässen. Van der Verwendung van lokalen Gewürzer bis hin zu ënnerscheedlich […]