Séissgromperenzopp mat Haselnëss an Curry

Séissgromper, ursprünglich kënnt sie aus dem tropischen Südamerika. Hogt as deen griisten Produzent Volksrepublik China. No der Gromper an dem Maniok hat Séissgromper die 3 Platz an der Weltproduktioun van den Knollen- an Wuurzelplanzen.

Séissgromper as eng van deen nährreichsten Geméisszorten iwerhaupt. Sie hat wäisst, orangefaarwig, mooft oder rugd Fleesch. Séissgromper kann sugaar rii, geraspelt als Zaloot gäss jiänn. Sie kann mat der Schaal oder geschiällt verschafft jiänn, als Pudding, Zaloot, Püréé oder Zopp.

Mat der normaler Gromper hat Séissgromper net vill ze doen. Hiirt orangt Fleesch lisst sämtlich Ässen net nëmmen goud schmaaschen, mais et gesegt o na goud aus. De Goût as mi séiss an erënnert aan Muurten oder Kürbis.


TIPP: Wanns du die gehackten, geréistert Nëss keefs, réister se na eng kéier no.

Zoubereedungszéckt: 15 Min.

Kooschzéckt: 50 Min.

Fir ongeféier 3 L Zopp brauchst du?

 • 1 kg geschiälten Séissgromperen
 • 2,5 L Geméiss- oder Fleeschbréit
 • 15 g geréistert gehackten Haselnëss
 • 1/2 TL Currypolwer
 • 15 g Haselnossbotter
 • Salz & Peffer

zousätzlich brauchst du een Püréierstaaf an eng Passette.


Wie jëtt gekooscht?

D’Gromperen an graff Würfelen schnegden, mat den Haselnëss an 1,5 L Bréit mëll kooschen.

Mam Püréierstaaf püréiren an durich eng Passette sträichen. De Rest van der Bréit drop schëdden an opkooschen loossen. Schmaaschen an evtl. noowürzen.

Vam Feier hualen an mat der Haselnossbotter montéiren. Zopp duaref dono net mi kooschen soss verléiert se de Goût van der Nossbotter.

INFO: Zopp durich Passette sträichen, déint dozou, fir Faseren am Geméiss déi net vam Püréierstaaf zerklengert jiän raus ze kreien.


Séissgromperen
Séissgromperenpürée

Velouté-Séissgromperenzopp

Fir ongeféier 3 L Veloutészopp brauchst du?

Fir den Velouté:

 • 1,5 L kooschend Geméissbréit oder Fleeschbréit
 • 50 g Botter
 • 60 g Miähl
 • Peffer & Salz

Fir Zopp:

 • 500 g geschiällten Séissgromperen (fir 500 ml Séissgromperenpürée)
 • 15 g geréistert an gehackten Haselnëss
 • 1,5 L Velouté
 • 600 ml Geméis- oder Fleeschbréit
 • Salz & Peffer
 • 1/2 TL Currypolwer
 • 200 ml Rahm
 • 4 Eijiäll
 • 15 g Haselnossbotter

zousätzlich brauchst du een Püréestampfer an eng Passette.


Wie jëtt gekooscht?

Fir de Velouté:

Botter an engem waarmen Dëppen erhëtzen. Miähl ënnerréiren an su en helle Roux kooschen. Hëtzt net ze hii driien, soss kann et passéiren datt Zopp net richtisch bënnt. Ongeféier 5 Min. ausschweessen subal den Goût vam riien Miähl fort as, as den Roux färdeg. Aafkéilen loossen.

Die kooschend Bréit op deen kaalen Roux schëdden an ënner stännigem réiren opkooschen loossen. Hëtzt raaf driien an de Velouté 25-30 Min. op niddreger Hëtzt kooschen loossen. Ëmmer rëm dran réiren. Schmaaschen an würzen. Durich Passette schëdden.

Fir Zopp:

Gromperen an graff Würfelen schnegden an am Salzwaasser kooschen. Aafschëdden an bëssen vam Waasser halen. Haselnëss drënner mëschen an mam Püréestampfer püréiren, bëssen vam Kooschwaasser dobäi maan, de Pürée kann bëssen mi flëssig sen wie normalen Pürée. Durich eng Passette sträichen.

Geméissvelouté mat 500 ml Séissgromperenpürée an der Bréit mëschen an opkooschen loossen, ëmmer rëm dran réiren. Schmaaschen an evtl. noowürzen.

Rahm mam Eijiäll mëschen an ënner stännigem réiren ënnert Zopp mëschen, subal Zopp afänk mat bannen vam Feier zéien, an viran réiren. Zopp durich eng Passett schëdden, falls Ei gestockt as.

Zopp mat der Nossbotter montéiren, Zopp duaref dono net mi kooschen sooss verléiert se den Goût van der Nossbotter.

INFO: Zopp durich Passette sträichen, déint dozou, fir Faseren am Geméiss déi net vam Püréierstaaf zerklengert jiän raus ze kreien.


Séissgromperenzopp

Séissgromperen-Rahm-Zopp

Fir ongeféier 3 L Rahmzopp brauchst du?

Fir Béchamel:

 • 50 g Botter
 • 60 g Miähl
 • 1,5 L kooschend Mëlich
 • Peffer & Salz

Fir Zopp:

 • 1,5 L Béchamel
 • 500 ml Séisgromperenpürée
 • 15 g geréistert an gehackten Haselnëss
 • 600 ml Geméissbréit oder Fleeschbréit
 • Salz & Peffer
 • 1/2 Tl Currypolwer
 • 200 ml Rahm
 • 15 g Nossbotter

zousätzlich brauchst du een Püréestampfer.


Wie jëtt gekooscht?

Fir Béchamel:

Botter an engem waarmen Dëppen erhëtzen. Miähl ënnerréiren an su en helle Roux kooschen. Hëtzt net ze hii driien, soss kann et passéiren datt Zopp net richtisch bënnt. Ongeféier 5 Min. ausschweessen subal den Goût vam riien Miähl fort as, as den Roux färdeg. Aafkéilen loossen.

Die kooschend Mëlich op deen kaalen Roux schëdden an ënner stännigem réiren opkooschen loossen. Hëtzt raaf driien an d’Béchamel 25-30 Min. op niddreger Hëtzt kooschen loossen. Ëmmer rëm dran réiren. Schmaaschen an würzen. Durich Passette schëdden.

Fir Zopp:

De Séissgromperenpüréé su virbereeden wie bei der Veloutézopp beschriwen as.

Séissgromperenpürée, Currypolwer an d’Bréit ënnert Béchamel mëschen, opkooschen loossen. Schmaaschen evtl. noowürzen. Durich Passette schëdden.

Rahm ënnermëschen, vam Feier zéien an mat der Nossbotter montéiren. Zopp duaref dono net mi kooschen soss verléiert se den Goût van der Nossbotter.

Séissgromperenzopp

Hinterlasse einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*