Tag: 26. November 2022

Gulasch Provencale

Ech han jo well paar Rezepter van Gulasch, hei dann lo no provenzialischer Art. Gulasch as eent deftigt Ässen, an je mi Zéckt du dir am Aafank hëlls fir alles goud virzebreeden desto besser as den Gulasch wann en färdeg as. Wie ech ëmmer soen “Zéckt = Aroma an Geschmaasch“. […]