Hausgemaaten Fritten

Die best Gromper fir Fritten ze maan as Bintje. Bintje kann een ënnerordnen zwëschen miählig-kooschend an “vorwiegend” festkooschend. Et hängt o ëmmer aaf wu se aangebaut jëtt, dann kann et sen bëssen datt se mi fest as.

Gromperen schiälen, an Fritten schnegden, ech han se jiären mi déck geschnidden, well se dann einfasch mi Goût han.

Fritten

Die geschnidden rii Fritten paar Min. am kaalen Waasser leien loossen an se dann grëndlich ënner fleissendem kaalen Waasser wäschen. Bëssen mat Këchenpapeier drëchen tupfen.

Frittös op 140 °C virhëtzen an Fritten do dran 7-8 Min. vir frittéiren. Schnegs du se lo mi dënn brauschen en se nat graad su lang.

Fritten

Eng richtisch goud Fritt, jëtt am Randsschmalz frittéiert.

Subaal se virfrittéiert sën, op Këschenpapeier komplett auskéilen loossen.

Frittös dann op 175 °C ropp driien an sen dann färdeg frittéiren. Direkt noom frittéiren salzen.

GOUDEN APPETIT 🙂

Hinterlasse einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*